[Giáo trình] Kỹ thuật vi điều khiển

[Giáo trình] Kỹ thuật vi điều khiển

Giáo trình gồm có 6  chương:

Chương 1: Tổng quan về vi điều khiển

Chương 2: Thiết kế KIT vi điều khiển

Chương 3: Xây dựng phần mềm

Chương 4: Các bài tập thực hiện trên KIT

Chương 5: Lắp ráp và thử nghiệm KIT

Chương 6: Phụ lục

DOWNLOAD TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY NHÉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *