[Giáo trình] Lý thuyết điều khiển tự động – TS. Huỳnh Thái Hoàng

[Giáo trình] Lý thuyết điều khiển tự động

[Giáo trình] Lý thuyết điều khiển tự động

Bộ tài liệu về lý thuyết điều khiển tự động gồm có 8 chương:

Chương 1: Phần tử và hệ thống điều khiển tự động

Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục

Chương 3: Đánh giá tính ổn định của hệ thống

Chương 4: Chất lượng của hệ thống điều khiển

Chương 5: Thiết kế hệ thồng điều khiển liên tục

Chương 6: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc

Chương 7:Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc

Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ DƯỚI ĐÂY NHÉ

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *