[Giáo trình] Lý thuyết mạch điện – Nguyễn Trung Lập

Giáo trình lý thuyết mạch điện

[Giáo trình] Lý thuyết mạch điện

Lý thuyết mạch là một trong những môn học cơ sở của chuyên ngành Điện tử-Viễn
thông-Tự động hóa.
Không giống như Lý thuyết trường – là môn học nghiên cứu các phần tử mạch điện
như tụ điện, cuộn dây. . . để giải thích sự vận chuyển bên trong của chúng – Lý thuyết mạch
chỉ quan tâm đến hiệu quả khi các phần tử này nối lại với nhau để tạo thành mạch điện (hệ
thống).

Giáo trình gồm có 9 chương:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản

Chương 2: Định luật và định lý mạch điện

Chương 3: Phương trình mạch điện

Chương 4: Mạch điện đơn giản RL và RC

Chương 5: Mạch điện bậc hai

Chương 6: Trạng thái thường trực AC

Chương 7: Tần số phức

Chương 8: Đáp ứng tần số

Chương 9: Tứ cực

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *