[Giáo trình] Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

[Giáo trình] Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

Giáo trình gồm có 7 chương:

Chương 1: Khái niệm chung về nhà máy điện, trạm biến áp và hệ thống năng lượng

Chương 2: Chế độ làm việc của điểm trung tính

Chương 3: Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp

Chương 4: Máy biến áp điện lực

Chương 5: Chọn các thiết bị chính trong nhà máy điện và trạm biến áp

Chương 6: Tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp

Chương 7: Thiết bị phân phối điện

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ DƯỚI ĐÂY NHÉ

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *