[Tài liệu] Ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi

Tài liệu ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi

[Tài liệu] Ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi

Ngày nay, máy vi tính (MVT) đã được cải tiến, nâng cấp và thị trường hoá để đạt tốc
độ xử lý cực nhanh, giá thành rẻ. Trong những thập niên qua, MVT đã được áp dụng
khắp mọi nơi, thay thế cho các hệ thống cũ nhiều nhược điểm. đặc biệt, trong hệ thống
điện, điện công nghiệp, MVT đã được ứng dụng ngày càng nhiều, mang lại nhiều tính
năng ưu việt cho hệ thống. Do đó yêu cầu phát triển lý thuyết về hệ thống có sử dụng
MVT đã mở ra nhiều lĩnh vực học mới.

Một ví dụ cụ thể của việc ứng dụng MVT trong công nghiệp là các hệ thống đo lường
và điều khiển sử dụng MVT. Trong các hệ thống này, MVT nhận các dữ liệu đo đạt trạng
thái vật lý của hệ thống, vi dụ như nhiệt độ, áp suất, điện áp …, và tính toán để đưa ra
những quyết định, tín hiệu điều khiển trở lại hệ thống, nhằm đạt được các yêu cầu điều
khiển đề ra của hệ thống.

Muốn thiết kế, vận hành và bảo quản tốt hệ đo-điều khiển công nghiệp, người kỹ sư
cần nắm vững về kỹ thuật máy tính, cách viết chương trình, kỹ thuật ghép nối thiết bị
ngoại vi, việc xử lý số liệu, lý thuyết điều khiển số…

Môn học ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi (TBNV) nhằm cung cấp các kiến
thức cơ bản trong việc tìm hiểu, thiết kế mạch ghép nối ngoại vi với MVT. Các mạch
thiết kế phục vụ cho việc đo lường, điều khiển, giao tiếp giữa MVT với MVT, MVT với
hệ vi điều khiển.

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *